Záložka Web info


Záložka Web info souvisí s využitím Web služeb v mapovém okně.

Tyto musí být přítomny a nastaveny jako vyběratelná vrstva.


Pro zobrazování WMS dat je nutný zapnutý režim v Kontextových panelech nástrojů - Mapa

nástrojem: WMS info /WEB infoHorní pole v záložce obsahuje názvy WMS služeb přítomných v mapě jako vrstvy.


Klik LT myši zjistí všechny vyběratelné WMS služby v mapě a zobrazí seznam štítků nebo řádků s obsahem.


Dolní část pole záložky pak ukazuje vlastní obsah, doprovázející označenou vrstvu WMS.


Nástroj /WEB info je standardně nastaven na zjišťování informací ve WMS vrstvách přítomných v mapě. (např. katastrální údaje). vztahuje se na něj skript který vyvolá webovou stránku s informací z KÚ.
Možnosti nastavení WEB info v aplikační ISKN databázi jsou vidět na obrázku níže.


Výběr nástroje WEB info vyvolá katastrální údaje podle polohy kam bylo kliknuto LT myši. s pomocí [CTRL] tlačítka a kliku LT myší se informace vyvolá do samostatného WEB okna.


Pokud je již vybrán prvek v určené příslušné tabulce , který přivolá informace ze vzdáleného serveru a otevře je [PopupMenu]

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files