VYUŽITÍ WEBOVÝCH SLUŽEB


Webové informační služby zahrnují především zdroje map ze vzdálených serverů třetích stran


Program je sdružuje v Navigátoru, v záložce Web služby A Web info. Strom s dostupnými službami se načítá z firemního serveru při spuštění programu za předpokladu, že je počítač připojen k internetu.


Absence připojení počítače k internetu je v záložce Web služby signalizována zprávou:

<připojení k internetu není k dispozici>


Vrstvy lze v programu využívat a nastavovat podle kategorie v Ovladači vrstev při jejich přidání


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator