Výběr


Nastavení chování a detekce objektů při výběru objektů výřezem nebo bufferem v okně mapy.

Pozor, buffer linie a buffer bod neprovede výběr objektů podle středu.Výběr v mapě výřezem se provede kurzorem při stisknuté klávese Shift a levého tlačítka myši.

Virtuální obdélník vybere grafické objekty podle nastavení:


a) podle středu (vybere jen ty, jejichž střed je uvnitř obdélníku)

b) celé uvnitř (hranice objektů nesmí přesahovat přes okraj obdélníku)

c) včetně sousedů (všechny objekty celé uvnitř a jejich sousedé)

d) pouze sousedé (jako v bodě c s odečtením objektů celé uvnitř)

[u bodu c) a d) platí výběr sousedů, jen když se ve výběrovém obdélníku vyskytuje alespoň jeden celý objekt.]


Velikost dotčení je uvažován v jednotkách mapy(metry, stupně,ft)


Zpětný výběr propojených objektů nastaví propojení objektů přes systémovou tabulku


Dvojtý klik vyvolá formulář, bez nastavení se volá


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents