Jeden ze základních registrů ČÚZK je informační systému katastru nemovitostí ISKN. Pro vnější subjekty je komplex dat registru poskytován ve formátu VFK za úplatu kdykoliv, obcím a státním úřadům bezplatně, maximálně v intervalu 1/4 roku.


Výměnný formát katastru (VFK) je exportní textový formát informačního systému katastru nemovitostí ISKN.


Podle zadaných vstupních podmínek je ovlivněn jeho obsah. Obsahuje komplex grafických a negrafických dat katastru nemovitostí a umožňuje vygenerovat mapu parcel, budov a dalších objektů katastrální mapy s propojením na atributové negrafické údaje o vlastnictví právech i omezeních, vázaných na grafické objekty.


Podle zadání zákazníka lze do souboru s příponou VFK vybrat různé kombinace následujících datových skupin:

1. Nemovitosti

parcely a budovy

2. Jednotky

bytové jednotky

3. Bonitní díly parcel

kódy BPEJ k parcelám

4. Vlastnictví

listy vlastnictví, oprávněné subjekty a vlastnické vztahy

5. Jiné právní vztahy

ostatní právní vztahy kromě vlastnictví

6. Řízení

údaje o řízení (vklad, záznam,…) a listiny

7. Prvky katastrální mapy

katastrální mapy v digitální podobě

8. BPEJ

hranice BPEJ včetně kódů

9. Geometrický plán

geometrické plány

10. Rezervovaná čísla

rezervovaná parcelní čísla a čísla PBPP

11. Definiční body

definiční body parcel a staveb

12. Adresní místa

adresní místa budov


Kompas 5 umožňuje import, tvorbu mapy a rekonstrukci většiny vazeb mezi daty tak, aby bylo možné s mapou pracovat a využívat podobně jako v prostředí jejich vzniku. Týká se to i generování Listu vlastnictví, tématického vyhodnocení vlastností parcel a budov a hromadného využití vazeb mezi majetkem a vlastníky.


Formát VFK je popsán podrobněji na portálu Katastrálního úřadu.


http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Vymenny-format-KN/Vymenny-format-ISKN-v-textovem-tvaru.aspx


http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Vymenny-format-KN/Vystupy-dat-ISKN-ve-vymennych-formatech.aspx


http://geoportal.cuzk.cz/(S(1ax3b0sxjgmuxcis4x11zn4v))/Default.aspx?lng=CZ&mode=TextMeta&text=katastr_VFK&side=katastr&menu=21&head_tab=sekce-02-gpCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad