ÚPRAVY


Položka menu představuje standardní skupinu nástrojů pro práci s texty případně s obrázky v prostředí, které uvedené funkce podporují, například v okně Skript.Jednotlivé položky menu se aktivují v případě, kdy jsou otevřena okna tabulek, skriptů a textových polí. Tyto položky se netýkají grafických objektů a okna mapy.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks