STAVOVÝ ŘÁDEK


Stavový řádek na spodní hraně okna programu obsahuje aktuální údaje o stavu v aktuálním okně.

Použitá projekce


Jednotky souřadné soustavy


X a Y souřadnice pozice kurzoru


Aktuální měřítko mapy


Počet objektů aktivní mapy


Počet vybraných objektů


Identifikační číslo vybraného objektu


Název tabulky příslušné k údajům


Plocha vybraného objektu


Obvod vybraného objektuCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool