Souřadný systém


Výchozí nastavení se uplatňuje při otevření nového prázdného mapového okna.

Nabídka nastavení souřadného systému je výběrem využívaným na území ČR.Pokud není v Možnostech nastaven souřadný systém, je nově otevřená prázdná mapa v Kompasu 5 bez projekce. Není li projekce deklarována ani v grafických datech, pravoúhlý souřadný systém zobrazí data podle základních jednotek bez transformací. Otevřou li se do mapy data s definovanou projekcí, převezme mapa jejich nastavení.


Souřadný systém je v programu volitelný. Z projekcí byly pro zjednodušení vybrány ty, které jsou používány v našich webových mapových službách (WMS) a jsou frekventované v České republice.


Některé WMS služby vyžadují přítomnost projekce v mapě, jinak se buď nezobrazí, nebo se zobrazí v nesprávné pozici. Týká se to například tzv. Slippy map.


Nastavení projekce v mapě se provede v Ovladači vrstev v záložce Geometrie, která zahrnuje nastavení projekce a možnost natočení obsahu mapy o vhodný úhel pro potřebu tisku nebo vhodnější zobrazení dat.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator