Snap


Snap je zavedený výraz pro nájezd kurzoru na bod a jeho přesnou lokalizaci.

Využívá se při editaci pro přesné umístění bodu, lomové linie nebo vrcholu plochy k sousednímu objektu.


Relativní nastavení.

Vzdálenost reakce kurzoru na nájezdový bod je určena pixely obrazovky a zůstává při změně měřítka mapy konstantní.


Absolutní nastavení.

Vzdálenost reakce kurzoru na nájezdový bod je určena jednotkami mapy a používá se jen při detailní editaci.


Snapování na odsazené body

Vztahuje se na okrajové vrcholy plochy s osou, speciálního grafického objektu programu.


Slučování bodů.

Speciální funkce programu, která umožňuje dvěma ztotožněným bodům chovat se jako jeden, napříč tabulkami jedné databáze. Při pořízení nového bodu není nutné sloučení provádět ručně.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation