V polovině roku 2012 byl na ČÚZK spuštěn provoz systému základních registrů veřejné správy ČR.

Jeden ze čtyř základních registrů je i registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).


RÚIAN je seznam, který umožňuje uživatelům z řad veřejné, ale i komerční a akademické sféry, dálkový přístup přes internet. Aplikace Veřejného dálkového přístupu (VDP) k datům RÚIAN je dostupná na zdarma a bez registrace na internetové adrese: http://vdp.cuzk.cz.


Kompas 5 využívá zdroj "Výměnný formát speciální" a vytváří z něj vlastní grafické i negrafické tabulky v komplexní databázi obsahující všechny dostupné prvky.


Z praktických důvodů jsou databáze pro Kompas 5 rozděleny po jednotlivých ORP a jednu přehlednou databázi za celou ČR (bez parcel). Pro potřeby našich uživatelů jsou  dostupné přes rozhraní "Web služby" Kompasu.


Pro potřeby efektivního zpracování a využití grafických dat je možné tyto databáze stáhnout z naší webové stránky www.kompas5.cz a používat lokálně.


Databáze ORP obsahuje následující tabulky:


ID


Jméno tabulky

Popis

4


K$TYPE

Číselník

5


K$ATTACHMENT

Přílohy

10


STAT

Stat

11


REGIONSOUDRZNOSTI

RegionSoudrznosti

12


KRAJ

Kraj

13


VUSC

VUSC

14


OKRES

Okres

15


ORP

ORP

16


POU

POU

17


VOLEBNIOKRSEK

VolebniOkrsek

18


OBEC

Obec

19


KATASTRALNIUZEMI

KatastralniUzemi

20


CISELNIK

Ciselnik

21


SPRAVNIOBVOD

SpravniObvod

22


MOP

MOP

23


MOMC

MOMC

24


CASTOBCE

CastObce

25


ZSJ

ZSJ

26


ULICE

Ulice

27


PARCELA

Parcela

28


STAVEBNIOBJEKT

StavebniObjekt

29


ADRESNIMISTO

AdresniMisto

30


Master/Detail

RÚIAN


Poslední tabulka RÚIAN je nástroj, kterým jsou tabulky navzájem propojeny, a umožňují efektivně filtrovat objekty, příslušné konkrétní Master tabulce a následně je i vybrat, zobrazovat, pracovat s nimi i exportovat.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator