PROJEKT


Pokud Projekt ještě není nastaven, položka menu obsahuje upozornění "<žádná připojená databáze nebo soubor> "


Po vybudování Projektu je v menu obsažen ve formě položek menu a slouží k vyvolání tabulky, dotazu, akce nebo sestavy, aniž by bylo nutné zapínat Navigátor.

Pracovní plocha programu nemusí být omezena Navigátorem a je více místa na okna tabulek, map atd.

Konkrétní položka se spustí rozvinutím a stiskem LT myši na pozici kurzoru,


V menu "Nástroje - Možnosti - Preference" lze nastavit "Po spuštění nebo přihlášení (síťová verze) otevřít projekt", pak se obsah projektu se načítá po spuštění programu.Ikona v záhlaví signalizuje druh připojených dat a typ jejich zobrazení nebo využití.


Databáze Firebirdu

Připojená databáze Kompasu 3

Připojený soubor

Připojený KT souborCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool