Záložka ProjektStrom projektu

Strom projektu umožňuje zobrazení datové struktury  

Přihlášené databáze zobrazují tabulky jako strom s hierarchickými uzly.

Soubory a KT soubory ve stromu projektu figurují jako samostatné položky se specifickou ikonou.Nástroje projektu

  1.    2.    3.    4.    5.   6.   7.

1. Rozvine strom projektu

2. Svine strom projektu

3. Rozšíří strom projektu o položky aplikační databáze (master tabulky, témata, dot index řazení)

4. Připojí databázi

5. Připojí KT soubor

6. Připojí soubor

7. Odpojí databázi / soubor


Nástroje:


       Rozbalení stromu projektu

       Sbalení stromu projektu

       Rozšířené zobrazení stromu projektu (Témata, Master/Detail tabulky, Dotindex)

       Nová databáze - vytvoření

       Připojení existující databáze

       Připojení KT souboru

       Připojení souboru

       Odpojit (vybraný soubor, adresář, databázi)
Plocha záložky projektu je rozdělena na dvě části


1. Strom projektu (horní)

2. Strom otevřených oken (dolní)


1. Strom projektu zobrazuje ve stromové struktuře  všechny typy dat, které jsou do projektu připojeny.


Strom umožňuje Tabulky, dotazy a sestavy otevřít do Pracovní plochy. Dvojklikem na položku se u grafických dat otevře dialogový formulář s volbou:Výjimku tvoří grafické tabulky s tématem.

Témata vytváří u tabulky uzel s příslušným tématem a otevírají se po dvojkliku přímo.Dvojklik na negrafickou tabulku otevře Okno tabulky  přímo.


Grafické tabulky lze přidávat přetažením do Okna mapy.


2. Strom otevřených oken obsahuje přehled otevřených oken v Pracovní ploše a umožňuje je přepínat a vybrat do popředí dvojklikem na vybranou položku


Strom otevřených oken


S výhodou je lze lze použít ve stavu, kdy jsou okna maximalizovaná na celou pracovní plochu.

Stejný efekt má dvojitý poklep  na záznam v navigátoru v seznamu otevřených oken.


Z otevřených oken lze vytvořit "Aplikaci".


V programu je tím míněn režim, kdy je strom převeden do záložky Aplikace v podobě aktivních mapových a datových pruhů a uzamčen proti odebrání.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework