Připojené soubory


Volba "Připojené soubory" směřuje do "Průvodce importem..." a umožňuje trvale nastavit způsob načtení objektů celého souboru. Specifickým způsobem upraví vlastnosti needitovatelného souboru, aby vyhovoval potřebám uživatele, protože  CAD soubory jsou výkresy s komplexem vrstev a jsou do prostředí Kompasu pouze zobrazeny. Trvale nastavené hodnoty lze v průběhu načítání souborů v "Průvodci importem" jednorázově upravit.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator