PRACOVNÍ PLOCHA


Pracovní plocha vymezuje prostor, kam se otvírají nemodální datová okna všech typů.

(mapová a tabulková okna, sestavy a dotazy)

Pracovní prostor lze rozšířit na úkor Navigátoru, který lze uschovat a znovu otevřít nástrojem "Navigátor"


Otevírání oken je možné přímo ze stromu projektu, dvojklikem na vybranou položku stromu projektu.


Další variantou otevření oken je položka menu "Okno - Nová tabulka, mapa, sestava, skript atd."


Aktivní okno je signalizováno:


1. V případě viditelnosti více otevřených oken zvýrazněnou barvou horní lišty okna

2. Odlišnou barvou záložky na horní hraně pracovní plochy.

3. Barevným zvýrazněním v seznamu otevřených oken v dolní části navigátoruPanel záložek otevřených okenZáložky jednotlivých oken umožňují efektivní výběr okna, které má být aktivní. Jejich použitelnost je výhodná zvláště v režimu celého vyplněného okna, (jsou přítomny a využitelné i v jiných režimech).


Kompas 5 má možnost vyvolat aktivní okno do popředí  i poklepem levého tlačítka myši s kurzorem nad názvem okna ve Stromu otevřených oken projektu (11). Strom projektu v levé části okna celého programu může být i ve skrytém stavu. V takovém případě jsou Záložky otevřených oken vhodným a jediným způsobem jak nastavit a zobrazit aktivní okno.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework