POPIS PROGRAMU

Tato kapitola uživatelské příručky popisuje jednotlivé části uživatelského rozhraní programu.

Jako forma tohoto popisu je zvolen ucelený výčet všech prvků, funkcí a nástrojů včetně jednotlivých tlačítek.


V případech, kdy popis práce s jednotlivými funkcemi vyžaduje podrobnější informace, jsou tyto záležitosti popsány v následující kapitole PRÁCE S PROGRAMEM.

V textu této kapitoly jsou potom v takových případech vloženy odkazy, které umožňují rychlý přesun na taková podrobnější vysvětlení předmětné funkce.


Konvence pro psaní textu této příručky:

  • V rámci textu jsou pojmy, které se vyskytují přímo v uživatelském rozhraní programu zvýrazněny tučně. Jde o položky menu, názvy tlačítek, názvy nástrojů, názvy dialogových oken včetně jejich voleb a tlačítek, apod.
  • Pokud se v rámci textu vyskytují názvy kláves, resp. jejich kombinací při využití počítačové klávesnice, jsou odlišeny kurzívou.


Členění okna programu:


 

1. Záhlaví programu

Zobrazuje se v něm název otevřeného projektu, popř. název maximalizovaného pracovního okna.

 

2. Menu

Obsahuje členění do obvyklých položek, některé položky lze skrýt pomocí menu Zobrazit.


 3. Základní panely nástrojů

Nástroje s obecnými funkcemi, které nesouvisí s aktuálně využívaným pracovním rozhraním (datovým oknem).


 4. Kontextové panely nástrojů (zde nástroje mapy)

Nástroje s funkcemi pro jednotlivé typy pracovních oken (mapová okna, tabulková okna, dotazy, sestavy, apod.).


 5. Pracovní plocha

Prostor pro všechny typy datových oken (mapová okna, tabulková okna, moduly, dotazy, sestavy, webové prohlížeče, skripty).


 6. Navigátor

Obsahuje záložky s položkami a funkcemi pro různé pracovní režimy.


 7. Stavový řádek

Obsahuje obecné informace v souvislosti s aktivním pracovním oknem a jeho datovým obsahem.Základní pojmy


Data:


Projekt - soubor *.kpp standardu xml, obsahuje informace o zdrojích dat a o pracovních oknech uživatelského prostředí; v souboru projektu je tedy zapsáno, jaká data jsou k dispozici a jaká okna jsou otevřena včetně jejich nastavení a obsahu.


Databáze - soubor relačního databázového systému (Firebird, Microsoft SQL nebo MySQL) jako základní struktura pro správu a editaci grafických i negrafických dat.


Tabulka - je základní datová jednotka v rámci databáze; tabulky mohou být  definovány jako grafické nebo negrafické.


Grafický objekt - představuje 1 větu grafické tabulky; program podporuje různé typy grafických objektů (symbol, linie, plochy, text, obrázek, report, popisek); v rámci tabulky je grafický objekt určen jedinečným identifikátorem (KID)


Záznam - představuje 1 větu grafické nebo negrafické tabulky


Příloha - libovolná data (texty, obrázky, soubory, URL, apod.), které lze připojovat ke grafickým objektům nebo záznamům; přílohy mohou být ve formě externích souborů nebo je lze uložit do databáze; každá databáze obsahuje systémovou tabulku Přílohy, do které se ukládají přílohy všech objektů a záznamů celé databáze.  


Soubor KT - speciální, plně editovatelný souborový formát programu; svojí strukturou odpovídá databázové tabulce, umožňuje ukládat grafická i negrafická data včetně příloh samostatná datová jednotka se stejnou strukturou jako tabulka v databázi s možností editace a připojování příloh.


Sdílený bod - bod grafického objektu, který je možné sloučit se sdíleným bodem jiného objektu


Nesdílený bod - bod grafického objektu, který není možné sloučit s bodem jiného objektu (je možné ho pouze polohově sjednotit)


Uživatelské rozhraní:


Modální okno - má vlastnost priority (pro další práci je nutné jej zavřít); polohově nezávislé na okně programu.


Nemodální okno - jeho otevření nijak neomezuje uživatele v práci; může otevřeno pouze v prostoru Pracovní plochy.


Okno Mapa - náhled na grafická data  (webové služby, grafické databázové tabulky, externí grafické soubory).


Vrstva - grafická jednotka mapového okna (webová služba, grafická databázová tabulka nebo externí grafický soubor).


Okno Tabulka - náhled na popisná  (textová, atributová) tabulek nebo externích souborů ve formě tzv. gridu.


Aktuální záznam - věta tabulkového okna, ve které je umístěn kurzor; pro zvýraznění lze nastavit podbarvení záznamu libovolnou barvou.


Filtr - stav tabulkového okna, kdy jsou zobrazeny pouze věty, které vyhovují aktuálně zadaným podmínkám


Výběr - režim označení grafických objektů nebo záznamů v tabulkových oknech; pro zvýraznění lze nastavit podbarvení záznamu libovolnou barvou.


Formulář - speciální okno s náhledem na grafická i negrafická data jednoho záznamu tabulky nebo objektu externího souboru; formulář záznamu tabulky umožňuje editaci dat; jde nemodální okno s polohovou nezávislostí na okně programu.


Okno Dotaz - negrafický datový výstup z databáze ve formě tzv. gridu, který je definovaný pomocí jazyka SQL; obsah dotazu může zahrnovat data z jedné nebo více tabulek v rámci databáze.


Okno Sestava - naformátovaný negrafický datový výstup z databáze, určený především k přímému tisku.


Akce - je účelově připravená speciální funkce v rámci databáze.


Aplikace - režim uživatelského rozhraní, jehož smyslem je zjednodušení ovládání programu.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?