Záložka Měření


Program umožňuje Měření lomenou čarou a Měření plochou


Měření se zahajuje i volí v liště nástrojů Režim mapy. V pravém dolním rohu tlačítka je šipka, která rozvine nabídku změny režimu měření i načtení nebo uložení bodů měření do souboru.


V záložce měření se zobrazují úsečky podle pořadí měřených vrcholů  a jednotlivé délky úseček.


V tučně zvýrazněném řádku se sčítá délka ukončeného polygonu.


Přerušení měření se provádí stiskem PT myši.

Měření je možné navázat dalším na jiném místě, aniž by se předchozí měření smazalo.


Po ukončení měření dalšího polygonu se v posledním, tučně zvýrazněném řádku, vždy sečte celková délka všech polygonů.  
Způsob zápisu se pro plochu i pro linii neliší.


Ve stavovém řádku se průběžně zobrazují informace o měření.

U měření lomenou čarou:

U měření plochou:


Měření se liší graficky.

Při měření délky zůstává polygon otevřený.


Při měření plochou se polygon uzavře.


Měření je možné celé zoomovat, centrovat a mazat najednou pomocí nástrojů v záložce Mapa.

.


Zpětné mazání měření je možné i za pomoci klávesy DEL v průběhu měření.

Stisk klávesy odebírá poslední bod měření, trvalý stisk postupně všechny záznamy až do vymazání.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor