KOPIE OKNA


Položka menu "Kopie okna" provede duplikování každého okna programu s výjimkou modálních oken.

Duplikace se týká oken mapových, tabulek, webových oken, sestav i dotazů.


S výhodou se příkaz využije při kopírování vícevrstevného okna mapy, kde je nastaven popis i témata.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease