EXPORTY


Export využívá standardní i vlastní knihovny pro převod vektorových a rastrových formátů do GIS.


Knihovna TEIGHA se používá k výměně formátů mezi různými CAD systémy a zachovává různé typy, barvy a vlastnosti objektů, použité v jejich prostředí včetně vrstev a jejich pojmenování.


Knihovna GDAL převádí GIS formáty rastrů a zachovává jejich umístění.


Knihovna OGR je součástí knihovny GDAL a převádí vektorové objekty - body, plochy a čáry do samostatných souborů GIS. Vzhled grafických objektů  v některých případech převádí do negrafických atributů. Týká se to i vrstev a popisů.


Knihovna EMS podporuje export negrafických dat.


Kompas 5 export: Mapinfo MIF doplňuje převody poskytované GDAL/OGR knihovnou o upravený převod do Mapinfo MIF formátu. Kompas export pro TAB/MIF se od standardního exportu GDAL/OGR liší tak, aby se výsledek co nejvíce podobal tabulce zobrazené v Kompasu a ctil formát tabulky Mapinfo, která barvy a typy objektů uchovává jako grafické atributy, interpretuje texty jako objekty a kombinuje plochy, čáry a body v jedné vrstvě.


Kompas 5 export KT (Kompas Table) převádí tabulku nebo výběr dat v programu Kompas 5 do samostatného souboru KT, který má strukturu i chování databázové tabulky programu, ale funguje v jeho prostředí nezávisle na ní.
1. Z programu lze exportovat mapové vrstvy a tabulky jako grafické vektorové nebo negrafické soubory s původní nebo upravenou datovou strukturou.

       Menu - Soubor - Uložit / export - Export tabulky / mapy...

Menu - Soubor - Otevřít/připojit Soubor - Kompas 5 prohlížeč - Tlačítko Export...Export mapy(tabulky)


2. Z okna mapy lze ukládat lokalizované rastrové soubory

       Menu - Soubor - Uložit / export - Export rastrových dlaždic mapy...


3. Z formulářů nebo dalších oken lze ukládat rastrové soubory.

       Menu - Soubor - Uložit / export - Uložit mapu

       Menu - Soubor - Uložit / export - Uložit formulář / oknoad 1.          Export mapy...


Formulář Export z Kompas 5 prohlížeče i z menu poskytuje výběr z tabulek/ vrstev zobrazených v mapě prohlížeče nebo programu, umožňuje export všech vrstev nebo vybraných vrstev a výběru v rámci vrstev.


Formulář Export


Parametry exportu


1. Export pouze vybraných objektů

Nastavení "Export pouze vybraných objektů" zohlední výběr při exportu. Počet objektů ve vrstvě a výběr se signalizuje se ve sloupcích Počet a Výběr.


2. Export atributů objektů


Možnosti volby jsou k dispozici jen uGIS formátů.U CAD formátů se nabízí jen volba grafických formátů.

Volby umožňují nastavit, které atributy se budou exportovat.

Grafické atributy se převedou do sloupců viditelných v oblasti negrafických atributů.

               


3. Export plochy s osou


Nastavení se týká plošných objektů s osou, používaných v aplikaci pro znázornění komunikací.

Varianty exportu jsou k dispozici podle potřeb koncového uživatele.


4. Export druhů objektů


Nastavení je k dispozici pro odlišení uvedených grafických objektů při exportu.


5. Volba souřadného systému


       


Výběr z nabídky uplatní souřadný systém v exportním souboru, pokud byl v mapě, ze které je exportováno, některý souřadný systém nastaven (záložka geometrie v ovladači vrstev)  nebo je zdrojový soubor vybaven parametry podporovaného souřadného systému.


Export do


6. Výběr formátu

       


GDAL EXPORT podle výběru formátu exportuje a převádí grafické objekty do rastrových nebo vektorových souborů podle obecných pravidel nastavených v příslušné knihovně.  

Kompas export zajišťuje převod do uvedených formátů specifickým způsobem k zajištění požadovaných vlastností objektů.7. Nastavení Soubor / Adresář


Nastavení Soubor umožňuje vznik a pojmenování jednoho konkrétního exportního souboru, pokud to jeho formát umožňuje.

Nastavení Adresář je vyžadován v případě, že export ze zdrojových dat vytváří více souborů. Například formát ESRI Shapefile (SHP) nebo Mapinfo File (TAB) vyžaduje toto nastavení, kdy se pojmenování souboru promítne do všech souborů v adresáři.


8. Nastavení Zobrazit adresář


Volba otevře adresář s výsledným exportem.
ad 1.          Export tabulky...


Export EMS

Umožňuje vybrat nastavení podle vstupního formátu.


Formulář Export EMS


Další>

Nastavuje formáty čas s datumem a formáty čísel


Další>

Volí sloupce které budou exportoványCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer