Záložka Aplikace


Okno záložky Aplikace poskytuje prostor pro uzamčení obsahu pracovního prostředí.

Aplikace poskytuje prostředí pro zjednodušené ovládání, zákaz uzavření nadefinovaných oken v Pracovní ploše, aby nedošlo k jejich zániku.

Přepínání lišt s názvy map nebo seznamů tabulek vynese příslušné okno do popředí a učiní jej aktivním. Signalizuje to zvýrazněním.

Vypínání a zapínání vlastností vrstev v Aplikaci je rychle přístupné, ale vyžaduje znalost významu a pořadí nastavení.

Přehledku v Aplikaci tvoří vybraná mapová vrstva, umístěná pod panely, která ukazuje červeným obdélníkem výřez aktuální mapy, ostatní výřezy map jsou růžové.

Celé Aplikace se zbavíme nástrojem Odstranit panel tak, že odstraníme všechny panely


Nástroje Aplikace

 1.   2.    3.    4.    5.


       Rozvinout panely.

       Zmenšit panely.

       Přidat panel.

       Odstranit panel.

       Nastavení panelů.

_________________________________________

       Přidat panel mapy - přehledky. Otevře ovladač vrstev a vybere mapu, která je .

       Odstranit vybraný panel.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator