APLIKAČNÍ DATABÁZE

Aplikace Kompasu 5 jsou implementovány do databázového prostředí a připojují se do obecného prostředí Kompasu s určenou funkčností


Aplikační databáze – dodavatelsky připravená účelová databáze (aplikace) s jednoznačně

definovaným rozhraním (tabulky, formuláře, sestavy, dotazy, atd.)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy