PŘEDSTAVENÍ

Kompas 5 (dále též jako "program") je univerzální aplikace s vlastnostmi obecného geografického informačního systému (dále jako "GIS") pro platformu OS Windows.


Program slouží především k zobrazování, editaci, konverzi, analýze a syntéze grafických (polohopisných) i negrafických dat.  Vybrané základní vlastnosti


 • Podpora různých projekcí / souřadných systémů
 • Integrovaný prohlížeč širokého spektra grafických formátů s možností přímé konverze do jiného formátu nebo využití v prostředí programu, popř. importu do geografické databáze   • Prohlížení, analýza a tvorba polohopisných dat včetně správy atributových struktur
 • Široká podpora různých typů grafických objektů - symbol, lomená čára, plocha (včetně multiobjektů), plocha s osou, text, popisek, obrázek, sestava (report)
 • Podpora různých databázových systémů (RDBMS) a souborových formátů (vektorová i rastrová grafika, tabulky, xml)
 • Široké  využití webových mapových technologií (WMS, WMTS, SlippyMap, apod.)
 • Možnost tvorby aplikací a účelových modulů včetně návrhů vnitřních vazeb, formulářů a sestav
 • Síťový provoz na bázi klient/server s možností administrace uživatelských práv

           

Datová podpora a konektivita


Databázové technologie - pro plnohodnotnou editaci a komplexní správu dat:

 • Firebird, Microsoft SQL, MySQL
 • Připojení databází starší verze Kompas3 (Firebird) s možností konverze
 • Nativní formát KT (bez využití RDBMS) - odpovídá plnohodnotné databázové tabulce


Souborová data - pro zobrazování, čtení, konverzi:

 • CAD / GIS soubory (formáty shp, mif, map, dgn, dxf, dwg, kml...)
 • Souborové databáze DBase / FoxPro / Paradox / MS Access - db, dbf, mdb, accdb
 • Textové a tabulkové soubory - xls, xlsx, doc, docx, txt, odt, csv, htm, html
 • Rastrová data (jpeg, bmp, tif, png, cit...) s lokalizačními soubory
 • Katastr nemovitostí / RÚIAN - výměnné formáty vfk, xml


Webové technologie :

 • WMS, WMTS, SlippyMap, HTML, vzdálené databáze


Exporty / importy (využítí technologií EMS, GDAL, Teigha ODA, BDE):

 • Vektorová grafika CAD/GIS (shp, mif, map, dgn, dxf, dwg, atd.)
 • Tabulková data (xls, xlsx, doc, docx, ods, odt, txt, csv, dbf, html, xml, pdf)
 • Uložení obsahu mapového okna (formáty jpeg, gif, tiff, png, bmp, wmf, pdf)
 • Uložení obsahu mapového okna ve formě dlaždic s lokalizačními soubory (rastrové formáty + wld)


Příklady některých funkcí  


 • Kombinace různých datových zdrojů v mapovém okně (externí soubory / databázové tabulky / webové služby)
 • Široké možnosti tvorby grafických témat a legendování
 • Pokročilé nástroje pro návrh a správu databází - tabulky, SQL dotazy, filtry, atd.
 • Pokročilé nástroje grafické analýzy (buffer, prostorové operace) - průniky grafických vrstev, apod.
 • Integrovaný editor formulářů a sestav, možnost tvorby aplikačních modulů
 • Přímé uložení rastrových mapových dat do databáze
 • Pokročilá podpora využití datových příloh (externí soubory / uložení do databáze, URL, apod.)
 • Pokročilé editační funkce - využití SQL, grafické funkce, matematické operace
 • PrintScreen - výřez rastru (do schránky/uložení) s nastavitelnou velikostí a zvětšením - funkční i mimo okno aplikace
 • Úhlové natočení dat a pokročilé nastavení souřadnicové sítě v mapovém okně
 • Využití skriptování (efektivní např. u opakovaných editačních postupů) - využitelné i pro ovládání jiných aplikací)
 • Vytvoření grafické tabulky nad obsahem mapového okna (z grafických objektů, z popisů, z legendy, ze souřadnicové sítě)
 • Integrovaný webový prohlížeč
 • Podpora GPS pro práci v mapovém okně
 • Generování WMS (Web Map Service) z mapového okna    
 • Propojení na ČÚZK (Nahlížení do KN, WSDP)
 • Využití služby Panorama (Mapy.cz) v mapovém okně
 • Zobrazování mapových dat stylem "drag and drop"
 • Pokročilý tisk z mapového okna s možností tisku zvoleného výřezu


Kompas 5 je tedy velmi univerzální nástroj se širokou škálou funkcí, která odpovídá profesionálním systémům pro GIS.

Kromě vlastního programu (desktopová aplikace) společnost MK Consult nabízí také webové rozhraní (mapový server), který je založen na stejných principech.


Kompas 5 je z titulu vlastností určen uživatelům, kteří potřebují:


 • Zobrazovat a konvertovat, popř. editovat vektorové grafické soubory CAD/GIS
 • Realizovat grafické informační systémy s využitím stávajících negrafických dat (tabulky, databáze)
 • Spravovat vlastní polohopisná data včetně popisných informací
 • Vytvářet aplikační řešení v prostředí GIS
 • Využívat pro své potřeby data dostupná přes webové mapové technologie
 • Využívat vektorová data ČÚZK (KN nebo RÚIAN)


Historie vývoje programu


Program Kompas vznikl ve verzi 1.0 jako účelová grafická aplikace pro vedení pasportu komunikací v roce 2000. Vlastní síť komunikací byla tvořena liniemi, data byla uložena v nativním formátu s využítím BDE, mapový podklad byl omezen importem formátu MIF.


Ve verzi 1.5 přibyla funkčnost pro pasport veřejného osvětlení, verze 2.0 představovala další zdokonalení, nicméně stále šlo o účelovou aplikaci bez ambicí na dosažení funkčnosti plnohodnotného GIS.


Zásadním posunem byl Kompas 3, jehož první podoba vznikla v roce 2004. Šlo plně databázový systém, který již disponoval řadou obecných funkcí. Kompas 3 byl sám o sobě obecný GIS, data byla uložena a spravována s využitím databázového systému Firebird.

Aplikační moduly (tzv. aplikační databáze) byly pojaty jako šablony s naprogramovanými strukturami (tabulky, vazby, formuláře, sestavy, dotazy, apod.). Kromě pasportů komunikací, VO a dalších komunálních agend bylo vzhledem k uvedenému principu možné poměrně snadno vytvářet různá další aplikační řešení.


V rámci dalšího vývoje byl zvolena cesta ještě většího zobecnění, příprava návrhu grafického modelu pro verzi Kompas 4 byla z koncepčních důvodů zastavena.

Zcela nová koncepce, která kromě Firebirdu umožňuje využití i dalších RDBMS (Microsoft SQL, My SQL), byla souběžně s vylepšováním verze Kompas 3.2 založena jako Kompas 5.


Z hlediska licenční politiky byla zvolena cesta volného použití programu v lokální instalaci pro nekomerční využití.


Společnost MK Consult navíc poskytuje volný přístup ke kompletním datům RÚIAN na svém serveru (systém dat územní identifikace ČR - poskytuje stát prostřednictvím ČÚZK).

Princip spočívá v tom, že měsíčně aktualizovaná data ve formátu XML pro všechny obce ČR společnost MK Consult zpracovává do databázových souborů programu Kompas 5. Tato data jsou potom v rámci správních území jednotlivých ORP k dispozici jako vzdáleně připojené databáze.


Systémové vlastnosti, instalace


Kompas 5, jakožto aplikace pro OS Windows, nemá žádné nestandardní systémové požadavky.

Jeho funkčnost je zajištěna pouhým zkopírováním příslušných složek souborů.

Nicméně základním podpůrným systémem pro plnohodnotnou práci včetně editace je volně dostupná relační databáze Firebird.

Vlastní instalace i podpůrné programy jsou k dispozici na http://kompas5.cz.